Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van StartBuddy, gevestigd te Alkmaar aan de Van de Veldelaan 172, 1816PH.

Artikel 1. Verzamelde gegevens en doeleinde van verwerking

StartBuddy verzamelt en verwerkt de benodigde persoonsgegevens [naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres etc.] van haar klanten voor de hieronder genoemde doeleinden:

  • Uitvoering van de overeenkomst tussen StartBuddy en haar klanten;
  • Het factureren van verleende diensten aan klanten;
  • Het communiceren met klanten;

Artikel 2. Het verstrekken van gegevens aan derden

StartBuddy verstrekt uw persoonsgegevens aan derden, voor zover dat op grond van uw opdracht is vereist en deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst. Hierbij kunt u denken aan een samenwerking met een juridische partij voor het opstellen van documenten.

Artikel 3. Beveiliging van gegevens

StartBuddy heeft passende technische maatregelen genomen om de gegevens te beschermen. De gegevens worden beschermd tegen verlies of oneigenlijke verwerking.

Artikel 4. Inzage en correctie in uw gegevens

Indien u wilt weten welke gegevens StartBuddy over u heeft vastgelegd, of als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan wel indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u daarvoor contact opnemen met StartBuddy. Dit kan door een e-mailbericht te sturen naar info@startbuddy.nl. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht inzake de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 5. Bewaartermijn

StartBuddy bewaart uw gegevens zolang dat noodzakelijk is. Op het moment dat u de toestemming om uw gegevens te verwerken, intrekt, worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd, tenzij dit op grond van een wettelijke bepaling niet is toegestaan.